אודות

  • מאיר גולדגרבר , יו"ר ומייסד החברה

  • ניצן גולדגרבר , מנכ"ל

  • סיגל גורפינקל , סמנכ"ל כספים

  • יצחק (איציק) רוטשילד , מהנדס ראשי

  • יעקב (קובי) בן-אור , מנהל רכש ומחסן חלפים