הצעת מחיר למערבל בטון 9.7

הצעת מחיר למערבל בטון 9.7