הצעת מחיר למערבל בטון 10.7

הצעת מחיר למערבל בטון 10.7